Over exact een jaar, op 15 maart 2017 dus,  zijn hoogstwaarschijnlijk de Tweede Kamerverkiezingen. Een goed moment om daarom eens te kijken hoe deze partijen ervoor staan op het sociale medium Facebook.

Facebook is met haar 6,8 miljoen gebruikers in Nederland veruit het grootste sociale medium. Het is dan ook niet raar dat Facebook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een belangrijke rol zal gaan spelen in de campagnes.

 

Zo zien we al dat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit medium één van de belangrijkste wapens is. Vooral door mogelijkheden als Livestreams en advertentie inzet op Facebook zal dit alleen maar toenemen.

Maar hoe staan deze partijen er in Nederland eigenlijk voor? Wij hebben gekeken naar de partijen die hoogstwaarschijnlijk deel gaan nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Eenmansfractie’s en dergelijke hebben we buiten beschouwing gelaten. 

We hebben gekeken naar het aantal Likes dat de partijen hebben op Facebook en welk percentage dit is ten opzichte van het aantal Facebook gebruikers in Nederland. Ook hebben we gekeken naar hun activiteit. Zo is te zien hoeveel berichten de partijen de afgelopen 30 dagen hebben gepubliceerd maar ook hoeveel interactie hierop plaats heeft gevonden. Deze interactie geeft namelijk aan hoeveel mensen er "mee doen”.

 

Politieke
Partij
Aantal
Pagina Likes
% likes t.o.v.
aantal Ned.
Facebook
gebruikers
Interactie per
1.000 volgers
afgelopen 30 dagen
Aantal berichten
afgelopen 30 dagen
Link
PvdD 51.736 0,76% 1,944 36 https://www.facebook.com/PartijvoordeDieren
VVD 50.306 0,74% 11,600 21 https://www.facebook.com/VVD
D66 34.920 0,51% 12,624 19 https://www.facebook.com/D66
SP 27.399 0,40% 27,872 30 https://www.facebook.com/SocialistischePartij
PvdA 25.919 0,38% 19,183 14 https://www.facebook.com/PartijvandeArbeid
GroenLinks 25.592 0,38% 11,374 13 https://www.facebook.com/groenlinks
PVV 20.046 0,29% 5,769 47 https://www.facebook.com/partijvoordevrijheid
CDA 14.266 0,21% 10,002 19 https://www.facebook.com/kiesCDA
ChristenUnie  11.793 0,17% 24,493 13 https://www.facebook.com/christenunie
SGP 7.287 0,11% 7,401 14 https://www.facebook.com/SGPnieuws
VNL  3.740 0,06% 29,154 27 https://www.facebook.com/VNLVoorNederland
50PLUS 2.836 0,04% 16,536 19 https://www.facebook.com/50pluspartij-347623668624706

 *Cijfers maart 2016

De opvallendste in dit overzicht is toch wel de Partij voor de Dieren. Deze hebben de meeste gebruikers aan zich weten te binden. De VVD volgt op korte afstand.

Voor iedere partij geldt echter dat er nog veel te winnen valt. We gaan er dan ook vanuit dat deze statistieken de komende maanden zullen gaan veranderen. Daarom  zullen wij deze statistieken na de verkiezingen  opnieuw analyseren en geven zo een mooie inblik van de resultaten van de verschillende campagnes op Facebook.

© Social Dutch 2018 | All Rights reserved | Disclaimer | Privacy en Cookie beleid

­